Nyheter 2018

2018-01-27
Nytt infoblad finns nu att läsa här:
http://www.gessievillastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Infoblad-1-2018.pdf

Angående snöröjning i området så delar Samfälligheten och tomtägarna på detta.
Varje tomtägare är skyldiga att se till att det går att ta sig fram utanför deras tomtgräns.
Detta gäller även om det inte finns någon trottoar som det ju inte gör här i Villastaden.
Se mer info här på kommunens hemsida:
https://www.vellinge.se/Global/Trafik-infrastruktur/Vintervaghallning/Fastighets-och-villaagare.pdf

Samfälligheten har en snögeneral som ser till att halkbekämpning sker när det behövs.
Vi använder inte salt på våra gator då vi är en trädgårdsstad och salt tar hårt på växtlighet och djuren i området. Halkbekämpning (sandning) kan eventuellt avvaktas med beroende på att om det beräknas bli plusgrader den närmsta tiden.
Kontakta alltid: styrelsen@gessievillastad.se för eventuella frågor.

2018-01-10
God fortsättning på det nya året!

Den 17 januari kl. 19:00 i Gula huset kommer det att hållas en allmän information till alla i Gessie Villastad angående Coyards.
En app som gör det möjligt för grannar att tillsammans hålla sig uppdaterade på vad som händer i området och även få information från polisen direkt om viktiga händelser.
För mer information se www.coyards.se och lappar som har delats ut i alla brevlådor.
Mötet hålls den 17 januari kl. 19:00.

Comments are closed.