Nyheter 2018

2018-05-25

Heliair Sweden AB kommer till Gessie Villastad den 17 jul kl. 18:30.
Information om var det blir landningsplats kommer så snart det är avtalat.

 

 

2018-05-15
Tyvärr är det någon som har dumpat ett lass med jord nere vid båthuset vid bålet.
Detta är absolut inte tillåtet.
Jord ska köras till tippen och likaså trädgårdsavfall.
Det är inte tillåtet att tippa/lägga något vid bålet nu.
Meddela gärna styrelsen om ni har någon information eller fråga på: styrelsen@gessievillastad.se

2018-05-02 //OBS Vi har en ny flaggansvarig anmäld.//Styrelsen
Samfälligheten söker en ny flagg-ansvarig!
Jobbet är att hissa/ta ner flaggan vid Gula Huset på årets allmänna flaggdagar.
Ersättningen är 700:- /år.
Skriv till: styrelsen@gessievillastad.se om du är intresserad av detta.

2018-05-01
Årsmötesprotokoll för 2018 finns nu upplagt här:
http://www.gessievillastad.se/arsmotesprotokoll/

2018-04-26
Samfälligheten har fällt två björkar och det behövs hjälp med att såga upp dessa.
Välkommen att hjälpa till, samling nu på lördag den 28/4 kl 10:00 på gröningen vid de fällda björkarna. Ingmar kommer att styra upp det hela.
Ta med motorsåg. Veden fördelas till de som kommer eller hamnar på bålet.

2018-04-17
Vårens städdag blir söndagen den 13/5. Samling 10:00 vid Gula Huset.
Detta behövs göras denna gången:
http://www.gessievillastad.se/varens-staddag-2018/

2018-01-27
Nytt infoblad finns nu att läsa här:
http://www.gessievillastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Infoblad-1-2018.pdf

Angående snöröjning i området så delar Samfälligheten och tomtägarna på detta.
Varje tomtägare är skyldiga att se till att det går att ta sig fram utanför deras tomtgräns.
Detta gäller även om det inte finns någon trottoar som det ju inte gör här i Villastaden.
Se mer info här på kommunens hemsida:
https://www.vellinge.se/Global/Trafik-infrastruktur/Vintervaghallning/Fastighets-och-villaagare.pdf

Samfälligheten har en snögeneral som ser till att halkbekämpning sker när det behövs.
Vi använder inte salt på våra gator då vi är en trädgårdsstad och salt tar hårt på växtlighet och djuren i området. Halkbekämpning (sandning) kan eventuellt avvaktas med beroende på att om det beräknas bli plusgrader den närmsta tiden.
Kontakta alltid: styrelsen@gessievillastad.se för eventuella frågor.

2018-01-10
God fortsättning på det nya året!

Den 17 januari kl. 19:00 i Gula huset kommer det att hållas en allmän information till alla i Gessie Villastad angående Coyards.
En app som gör det möjligt för grannar att tillsammans hålla sig uppdaterade på vad som händer i området och även få information från polisen direkt om viktiga händelser.
För mer information se www.coyards.se och lappar som har delats ut i alla brevlådor.
Mötet hålls den 17 januari kl. 19:00.

Comments are closed.