Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via: styrelsen@gessievillastad.se

Styrelsens medlemmar:

Namn Roll
Stefan Jonasson Ordförande
Annmari Paulcén Vice ordförande
Janet Pärvi Sekreterare
Miija Eriksson Vice sekreterare
Fredrik Persson Kassör
Patrik Sparvén Suppleant
Ingemar Jönsson Suppleant
Andreas Näsström Suppleant och vice kassör

 

Vid frågor gällande hemsidan kontakta: annmari.paulcen@gmail.com

Comments are closed.