Årsmöte 2020

Gessie Villastads samfällighet kommer att hålla årsmöte den 15 april kl. 19:00 i Gula huset.
Motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2020.

Maila motioner till: styrelsen@gessievillastad.se

Kallelse till årsmötet kommer att delas ut till medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet.
Kallelse kommer även att finnas på hemsidan.