Årsmöte 2018

Årsmöte 2019.

Årsmötet hölls den 18 april. Tack till alla som kom.
Protokoll kommer att tillhandahållas här på hemsidan inom stipulerad tid.
Vill någon ha en utskriven kopia av protokollet går det bra att kontakta:
Janet Parmvi på Ringvägen 75, telefon: 040-962945

Kallelse till Gessie Villastad Samfällighetsförenings Årsmöte
onsdagen den 18 april 2018 kl. 19:00 i föreningshuset, Gula huset.
Ingen föranmälan behövs.

Du hittar alla handlingar till årsmötet i denna länk:
Årsmöteshandlingar 2018

Vi sparar på våra gemensamma resurser. Önskar du en utskriven kopia och inte själv kan skriva ut kan vi hjälpa dig med det.
Kontakta Stefan Jonasson, Ringvägen 41b, 040- 520066,
eller Janet Parmvi, Ringvägen 75, 040-962945.

Välkomna!
Styrelsen