Bokning av tennisnätet

Tennisnätet finns i garaget vid Gula Huset och man behöver nyckel från styrelsen för att komma in.
Maila till: styrelsen@gessievillastad.se för att få tillgång.

Om det behövs instruktioner eller hjälp att sätta upp nätet så kan man kontakta Johan Nyström så hjälper han till om han har möjlighet.

0709-948351, johan.nystroem@gmail.com