Vellinge kommuns bredbandsutbyggnad

2015 November

                                               FIBER

Då är det dags för vårt område att få fiber. Man har redan börjat etablera sig på allégatan och det är tänkt att start skall ske nu i nästa vecka. Man kommer att använda sig av 5x25m på Allégatan som man hägnar in. Man hämtar ström till sin manskapsbod i vårt garage, vi får ersättning för använd ström.

Ni har kanske redan uppmärksammat att det har varit lite aktivitet i området. Man har fotograferat/dokumenterat alla skador som redan finns på asfalt, plattor, murar osv. Man kommer att gräva så mycket som möjligt i singelsträngen och man återställer allt efter sig. En områdeskarta med hur man tänkt gräva finns på hemsidan och på anslagstavlan vid återvinningsstationen.

Man kommer att börja gräva på västra sidan och det är tänkt att man asfalterar den västra sidan för sig när denna är klar. Man kommer ha ett gäng som gräver och lägger fiber och ett gäng som går efter och återställer.  Fungerar allt räknar man med att allt är klart inom ca.3 månader.

Dom som är rädda om sina buskar/träd/växter som hänger ut över singelsträngen bör klippa ner dessa, risken är att dom kan bli skadade. Tänk på då dom gräver förbi Er uppfart att ha bilen på rätt sida om schakten .

Alla som skall ha fiber indraget kommer att bli kontaktade och man går igenom var man drar in fibern och var dosan skall sitta. Det går fortfarande bra att anmäla sig för fiber för dom som inte redan gjort det.
http://www.vesab.se

Grävning fiber karta

2014  Januari

Vellinge Stadsnät (VESAB) håller informationsmöte i Kommunhuset den 23/1, fullmäktigesalen mellan kl 18:30 – 20:00 ang fiberinstallationen.
Mer info finns på Vellinge Stadsnäts Facebook sida.
https://www.facebook.com/vellingestadsnat  

2013 November:

Nu är informationsmötena igång för Vellinge Kommuns bredband.
Mer info hittar du via denna länk:

http://www.vellinge.se/nyheter/informationsmoten-om-bredband-med-start-den-18-november/ 

Vellinge Kommuns utbyggnad av stadsnätet för bredband är i startgroparna och en tidsplan för när anslutning kan ske, beräknas komma hösten 2013.
Först måste kommunen få in intresseanmälningar från de olika orterna, minst 50% av hushållen per delområde.
Det kommer att hållas informationsmöten på berörda orter i oktober.
Intresseanmälan ska skickas in av fastighetsägaren.

http://www.vellinge.se/trafik-infrastruktur/bredband-och-it/

Läs mer om de olika alternativen under bredbandfliken i menyn.

Vill du göra en intresseanmälan till kommunen, använd denna länk: https://www.surveymonkey.com/s/bredband2013

Förklaring angående bredbandsutskicket:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/mer-information-om-bredband-/