Båt och bryggklubben

Vid frågor om vad som gäller för båtar eller bryggan kontakta båt & bryggklubben.

Detta görs enklast genom Ingemar Engdahl, ing.eng@e-bostad.net