Anläggningsförrättning

Efter mycket hårt arbete och många timmar nedlagda av olika medlemmar i styrelsen både av nuvarande och av tidigare medlemmar har äntligen nu förrättningen vunnit laga kraft. Nedan hittar Ni länkar till några av de dokument som berör handläggningen, beslutsbeskrivning samt kartor som beskriver i bild områden som nu ingår i ga:7.

1. Försättsblad

2. Karta KA1

3. Karta KA2

4. Beskrivning BE1

5. Dagbok DA1