Årsavgift till Gessie Villastad Samfällighet.

Årsavgift till Gessie Villastad Samfällighet.

Årsavgiften är för närvarande 2500:-.
Fakturorna avser helt kalenderår och skickas i maj. Betalning ska vara samfälligheten tillhanda senast den sista juni.
Observera att eventuella ändrade ägarförhållanden under året regleras direkt mellan berörda parter; säljare/köpare. Inte med Samfällighetens kassör.