Nyheter 2016

2016-12-23

Nytt infoblad hämtas på denna länk:

infoblad-3-2016

 

 

2016-09-03

Nytt infoblad : Infoblad 2 2016
Höstens städdag är bestämd till den 9 oktober 10:00.
Samling vid Gula Huset.
Läs mer här: http://www.gessievillastad.se/staddag-2016-10-09/

 

 

 

Midsom2016(1)

 

Städdag den 24 april kl. 10:00.
http://www.gessievillastad.se/staddag-24-april-2016/

 

Valborgsfirande blir det som vanligt nere vid båthuset.
Bålet beräknas tändas kl 19:30.

Dartklubben serverar utvalda drycker och grillar korv.
Ta med växelpengar för att handla, 5 och 10 kronor och tjugolappar.
Varmt välkomna!

2016-04-21

Årsmöte har hållits den 20 april.
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. De kommer även att delas ut i brevlådorna.

 

Gessie Villastads samfällighets förening kallar till årsmöte den 20 april kl. 19:00 i Gula huset.

Dagordning, fullmakt och övriga bilagor i kallelsen finns i följande länk:
Årsmöteshandlingar 2016
Medlem som önskar en utskriven kopia av handlingarna kan vänligen kontakta en utav följande styrelsemedlemmar: Anette Kyvsgaard, Ringvägen 81 (040 42 02 82)
Andreas Näsström, Rosengången 5 (040 12 99 91)
Stefan Jonasson, Ringvägen 41 B (040 52 00 66)

Vi hoppas på stor uppslutning till årsmötet.
Kaffe och kaka serveras.
Välkomna hälsar
/Styrelsen

 

 

 

Årets första infoblad, se pdf i länken nedan.
Infoblad 1 2016