Nyheter 2014

Här hittar du nyheter som rör Gessie Villastad:

November 2014:

Vandalisering i Gessie Villastad.

Tre tråkiga händelser har kommit till styrelsens kännedom:

– Förra veckan krossades bakrutan på en bil. Inget hade stulits men händelsen är självklart polisanmäld.

– Under Halloweenhelgen har samma persons andra bil översprutats med ett vitt klibbigt mjölliknande ämne. Förhoppningsvis går det att tvätta bilen!
Något som troligen är samma ämne har även kletats på husfönster på annat håll i villastaden.

– Någon har försökt att spreja en figur med gul plastfärg på infarten till en villa.

Styrelsen kan tillägga att det fina nyrenoverade pumphuset, som flera Gessiebor har lagt mycket jobb på att renovera under de senaste två städdagarna, har blivit nerklottrat invändigt med röd sprayfärg. Detta hände troligen under höstlovet.

Styrelsen ber alla föräldrar prata med sina barn och ungdomar om detta. Vi ser mycket allvarligt på sådana här händelser och vill påminna om att alla i föreningen får betala för skadegörelse inom området eftersom saneringen betalas av våra gemensamma medel. Skadegörelse ger färre pengar till underhåll och förbättringar av annat i Villastaden och i förlängningen kan skadegörelse riskera att leda till en höjning av årsavgiften.

Med vänlig hälsning
Styrelsen.

 

Oktober 2014:

Välkommen till en kväll med Tv-profilen Bo Hagström, känd från det populära programmet Solens mat, i Gessie Villastad den 23 oktober kl 19:00!
Bo Hagström kommer att prata om vin, mat och Italien!
Det serveras även smakprov på ost och vin. Pris 100:- per person.
Boka och betala senast den 19 oktober till Karin, Tel: 070-6007555 eller 468550.
Varmt välkomna!
Detta är det första evenemanget som Karin anordnar för oss i Villastaden men tanken är en fortsättning med fler spännande möten så vi hoppas naturligtvis på stor uppslutning!

September 2014:

Läs senaste nytt från styrelsen om Gessie Villastad i :Infoblad 2 2014

Augusti 2014:

Information om cykelbanan

Styrelsen har fått nedanstående information från Vellinge kommun ang byggnation utav cykelbanan/ändring utav vägen runt kyrkan.

Styrelsens utgångsfråga till kommun var, när kommer byggnationen påbörjas och när kan vi förvänta oss att bygget är färdigställt?

Enl. kommunen så har det varit väldigt mycket arbete som skett efter det att beslutet från Trafikverket vunnit lagakraft i februari, med bland annat förhandling med markägare, Länsstyrelsen, geoprover av olika slag och framtagande utav detaljritningar, undersökningar av olika slag etc etc.
Detta arbete är nu nästan klart och man kommer under september månad påbörja upphandling utav arbetet enligt lagen om offentligupphandling. Detta beräknas pågå fram tills tredje veckan i oktober då man kommer kunna välja en entreprenör. Om de inkomna anbuden inte överstiger det budgeterade 15 miljonerna så kommer arbetet påbörjas några veckor efter att man valt entreprenör. Kommunen är dock hoppfull över att anbuden inte kommer överstiga den beviljade pengarna.
Entreprenören kommer sedan ha fram till juni 2015 att färdigställa den nya vägsträckning och cykelbanan. Så förmodligen kommer det mesta utav markförberedelserna för vägen runt kyrkan, nya vägtrumman över Gessie ån och vattenmagasin och även till viss del förberedelser för cykelbanan, att ske under 2014.

När sedan cykelbanan är klar kommer Trafikverket bekosta att man asfalterar om hela Gessievägen.

I samband med att man gräver ned strömkabel för belysningen utmed Gessievägen så lägger Vesab ned rör för fiberkabel. Dock kommer detta ej göras innan cykelbanan byggs, så den pågående installationen utav ny belysning utmed Gessievägen kommer avstanna i Gessieby (en bit förbi kyrkan).

Visst detta kan ju kännas som ett litet bakslag att bygget inte blir klart detta året, men å andra sidan så verkar det nu vara verkligen lovande att vi kommer ha en cykelbana innan nästa sommar.

//Styrelsen

Juli 2014:

Välkommen att gå med i Gessie Villastads FaceBook-grupp!
I den får du snabbt information om vad som sker i området.

Styrelsen ber alla vara uppmärksamma och hålla lite extra uppsikt över både era egna och grannarnas tillhörigheter. Det har försvunnit dunkar med bensin ur garage och mopeder och cyklar har tyvärr blivit stulna under sommaren.
Skriv gärna upp bilnr om något verkar misstänkt och håll uppsikt på okända personer som rör sig i området.

Styrelsen ber även alla att hålla efter sina häckar så att posten har lätt att nå fram till brevlådorna.
Tältet på gröningen kommer att vara uppe till och med augusti ut.
Därefter kommer vi att vilja ha hjälp med att ta ner detta. Se FB-sida och hemsidan för när ni kan behöva hjälpa till med detta.
Fortsatt skön sommar önskar vi er!  

 

Maj 2014:

GVSF har med god hjälp av Johan Nystöms köpt in tennisnät med stolpar som passar att sätta upp nere på asfaltplanen.

Tennisnätet administreras för närvarande av Johan Nyström.
Vid intresse av att sätta upp det kontakta honom för vidare information.
0709-948351, johan.nystroem@gmail.com

April 2014:

Städdagen är avklarad och vi tackar alla som kom och hjälpte till!
Det blev en fin dag i solen och vi fick mycket gjort! Se foton på städdags-sidan.

Mars 2014:

Goda nyheter angående Väg 529 mellan Gessie villastad och Gessie kyrkby samt cykelvägen!
Enligt mail från A. Bengtsson, trafikingenjör på kommunen, har detaljplanen och arbetsplanen för ombyggnaden vunnit laga kraft trots överklaganden. De planerar att handla upp entreprenör under våren. Byggstart planeras under detta året.

Ett stort tack till alla som under 25 år drivit frågan genom att skicka mail, prata med politiker eller på annat sätt jobbat för det här väldigt efterlängtade och angelägna vägbygget!  Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid!

Februari 2014:

Ur kommunstyrelsens beslut 2014-02-11 går det att läsa följande om Gessies vägförbindelser:
Omläggning av väg 529 norr om Gessie kyrkby samt utbyggnad av gång och cykelväg mellan Gessie kyrkby och Gessie Villastad.
Vellinge kommun och Trafikverket har avtal om omläggning av väg 529 norr om Gessie kyrkby samt utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Gessie kyrkby och Gessie villastad. Arbetsplanen fastställdes 2014-01-10 av Trafikverket. Beslutet kan överklagas fram till den 14 februari 2014. Om inga klagomål då kommit in till Trafikverket, vinner planen lagakraft. Parallellt pågår framtagning av förfrågningsunderlag för entreprenadarbetena. I arbetsplanen har utbyggnaden kostnadsberäknats till 14,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige:
Godkänna medfinansieringen av omläggning av väg 529 norr om Gessie kyrkby samt utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Gessie kyrkby och Gessie villastad med 8,6 mkr.
Länk till hela beslutet: http://www.vellinge.se/nyheter/beslut-fran-kommunstyrelsen-den-11-februari/

Gessie Villastads årsmöte kommer att hållas den 23 april kl 19:00 i Gula Huset. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 28 februari.

Vårens städdag kommer att gå av stapeln den 27 april.
Samling vid gula huset kl 10:00. Mat och dricka serveras till alla som hjälper till.
Vilka arbeten som ska göras under städdagen är under planering och kommer att läggas upp under fliken
Städdag här på hemsidan.

GVSF Infoblad 2014-01

 

Januari 2014:

Vellinge Stadsnät (VESAB) håller informationsmöte i Kommunhuset den 23/1, fullmäktigesalen mellan kl 18:30 – 20:00 ang fiberinstallationen.
Mer info finns på Vellinge Stadsnäts Facebook sida.
https://www.facebook.com/vellingestadsnat 
 

Nytt erbjudande från Wlanspecialisten angående bredbandsuppkoppling.
Läs mer under bredbandsfliken.

December 2013: 

Välkommen på informationsmöte om Vellinge kommuns bredbandssatsning. Måndagen den 16/12 kl. 18.30 i Gula huset.
Representanter från Vellinge Stadsnät AB kommer att finnas på plats för att informera samt svara på frågor om kommunens satsning på stadsnät, bredband via fiber.

November 2013:

Här hittar du information om de bredbandsmöten som kommunen kommer att hålla i vecka 47:
http://www.vellinge.se/nyheter/informationsmoten-om-bredband-med-start-den-18-november/

På mötet får du veta mer om:

Fiberutbyggnaden, utbud av bredband, TV och telefoni, avtal, priser, erbjudanden och vanliga frågor. Via kommunikationsoperatören iTUX får du tillgång till ett brett utbud av tjänsteleverantörer inom tv, bredband och telefoni, t.ex. comhem, Tele2 m.fl. 

Först måste kommunen få in intresseanmälningar från de olika orterna, minst 50% av hushållen per delområde.
Läs mer om de olika alternativen under bredbandfliken i menyn.

Vill du göra en intresseanmälan till kommunen, använd denna länk:
https://www.surveymonkey.com/s/bredband2013

 

Stormen Simone drog fram och lämnade några brutna grenar och  liggande träd efter sig.
Fredde är kontaktad och kommer att röja upp här i Villastaden så snart han hinner.

Oktober 2013

13-10-23,
Belysningen i Gessie Villastad håller på att bytas ut till lågenergilampor.
De nya LED-lamporna kräver en betydligt högre stolpe för att få rätt ljusspridning. Således kommer lyktstolparna att förlängas för de nya armaturerna i hela området.
Längs Storgatan kommer dock en ny sorts rundstrålande parkbelysning att sättas upp som är lägre. Detta för att vi ska slippa att såga i träden längs allén.
Bild på parkbelysningen: parkbelysning

Återvinningsstationen ska byggas om.
Under nästa år kommer återvinningsstationen att byggas om av Kommunen.
Planket kommer att bytas till ett nätstaket och behållarna kommer att bli mindre och stå på en rad. Exakt tidpunkt när detta kommer att ske är ännu inte bestämt.
PDF om den på nya återvinningsstationen: Återvinningsstationen

Förklaring angående bredbandsutskicket:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/mer-information-om-bredband-/

September 2013

Vandalisering av Gula huset.
3 av sidorna på Gula huset har blivit spraymålade med klotter och fula ord, vilket upptäcktes på måndagen 20130923. Händelsen är polisanmäld.
Vi ber alla föräldrar prata med sina barn om detta och även kontrollera ifall de fattas blå/svart sprayfärg ur något förråd.
Detta beteende är något vi ser mycket allvarligt på och vill ha tips om någon har information om vem som kan ha gjort detta. //Styrelsen.

Vellinge Kommuns utbyggnad av stadsnätet för bredband är i startgroparna och en tidsplan för när anslutning kan ske, beräknas komma hösten 2013.
Först måste kommunen få in intresseanmälningar från de olika orterna, minst 50% av hushållen per delområde.
Läs mer om de olika alternativen under bredbandfliken i menyn.

Vill du göra en intresseanmälan till kommunen, använd denna länk:
https://www.surveymonkey.com/s/bredband2013