Föreningen

Gessie Villastads Samfällighetsförening har till uppgift att underhålla, utveckla  och administera egendom ägda av samfällighetsföreningen, t ex. vägar, allaktivitetshus, grönområde, lekplats mm i Gessie Villastad.

Samtliga fastighetsägare innom området har andel i samfälligheten och är skyldiga att betala årsavgift samt delta i städdagarna.

Årsavgift

Årsavgiften är för närvarande 2 000 kr/år och betalas senast den siste juni för innevarande år. Årsavgiften fastställs på årsmötet.