Om Gessie Villastad

En historisk blick

Ladda ner boken>>

 

 

 

 

 

 

 

FRÅN RUSTHÅLLAREHEMMAN TILL VILLASTAD…

Den person som sådde fröet till vad som senare skulle bli Gessie Villastad var Axel Kristell, en sockerbruksarbetare från Fosie. Detta skedde genom en annons i tidningen Arbetet den 13 mars 1946 där han sökte likasinnade personer med intresse av att köpa mark för byggande av sommarhus alternativt permanentboende.

Annonsen fick ett stort genomslag och mer än 200 anmälde sitt intresse. Ett första möte hölls i församlingshemmet i Västra Skrävlinge och till detta möte kom mer än 200 personer. Vid detta möte bildades en interimsstyrelse och sökandet efter mark tog fart.

Nästa steg i processen var att sätta in en annons där den nybildade föreningen sökte mark som var till salu detta skedde denna gången i Skånska Dagbladet. Pris och avstånd till Malmö var av stor vikt vid valet av objekt och after att ha studerat olika alternativ så fastnade den då nybildade villaföreningen för en gård som vid tiden ägdes och brukades av Hulda och Hjalmar Jönsson.

1948 var affären klar och Föreningen Gessie Villastad stod då som ägare till 44 tunnland, motsvarande 220 000 kvadratmeter åkermark. Men det skulle visa sig att byråkratin inte hade sagt sitt i saken och man fick till och med gå till kungen innan man fick till slut tillstånd att bygga på sin mark. I begynnelsen hade man tänkt sig att bygga sommarstugor och permanentboend men man fick enbart tillstånd till sommarstugor och det dröjde till 1954 innan man fick sina köpebrev och lagfartsbevis.

1960 var det så till trots dags för den första permanenta boende att flytta in. Detta löstes genom ett avtal med Malmö stad och reningsverket i Klagshamn som säkerställde att avloppsfrågan till slut löstes. Sen tillkom andra moderniteter som t ex vatten, belysning, telefon och naturligtvis post.

Idag består Gessie Villastad av 153 fristående hus och många av de gamla sommarhusen har sedan länge ersatts med nya moderna villor. Invånarna står för mycket av underhållet av området själva. Detta görs via 2 årliga städdagar där området och områdets tillhörande byggnader piffas upp. Till detta är alla välkomman att bidra med vad man nu kan och orkar.