Nyheter 2018

3/11
På onsdag den 5 december kommer EON att reparera ett elskåp på
Ringvägen 81.
Det kan bli ett strömavbrott för hela Gessie Villastad, men troligen endast runt Ringvägen 81 enligt kontakt med EON igår.
Avbrottet är beräknat att vara mellan 09:00-14:00.

23/8
Inte längre eldningsförbud i Vellinge kommun.
https://vellinge.se/nyheter/fran-och-med-klockan-1600-idag-den-21-augusti-rader-inte-langre-eldningsforbud/

13/8: Det skärpta eldningsförbudet lättas

Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskar något. Ett läge som tidigare var extremt och nådde toppar som sällan har skådats i länet har stabiliserats något, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag.

Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

https://www.lansstyrelsen.se/skane/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-eldningsforbud-i-skane.html

9/8
Tyvärr har det gått ut påminnelser på fakturan för årsavgiften till alla som har betalt in avgiften innan den 16/8.
Betalningen har kommit in men har inte redovisats korrekt i våra loggar. Vi ber er kasta denna påminnelse.
Vi ber om ursäkt för besväret.
//Styrelsen

8/8

Brandrisken är nu extrem eftersom det är torrare än någonsin i terrängen och att blåsten har ökat markant!

En brandingenjör uttryckte som att det nu är en 6 på en 5-gradig skala…

Vi bör absolut avråda från parkering i torrt gräs och parkering så att ambulans eller räddningstjänst inte kommer fram, detta bör förtydligas, säger vår räddningschef Kent Naterman.

Vellinge kommun kommer att uppdatera sin information på sociala medier och tar samtidigt tillfället i akt att gå ut med denna information till kommunens vägföreningar, och motsvarande.

Med bifogas en länk där ni kan hämta och skriva ut fritt i den omfattning som ni bedömer lämpligt inom era respektive ansvarsområden.

Glöm bara inte att ta ner dessa när faran bedöms vara över.

Att göra mer förebyggande än vad som gjort så här långt bedömer vi inte möjligt och den gör vi samverkan med räddningschefen.

Vi vill dock vädja om allas vår extra uppmärksamhet i den allvarliga vädersituation som vi nu är inne i.

Hälsningar

Jan-Åke Hansson

Länk för att skriva ut eldningsförbud:

https://www.msb.se/sv/Insats–beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Skogsbrander-2018/Information-om-eldningsforbud-pa-olika-sprak/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

14/7 Uppdatering.

Senaste nytt angående Helikopterflygningen är att Länstyrelsen har invändningar mot att landa på Gessie Ängaväg, som var tänkt från början.

Nu letas det alternativ landningsplats och information om det går att lösa kommer så snart som möjligt.
Landningsplats blir Perssons backe.

2018-05-25

Heliair Sweden AB kommer till Gessie Villastad den 17 jul kl. 18:30.
Information om var det blir landningsplats kommer så snart det är avtalat.

 

 

2018-05-15
Tyvärr är det någon som har dumpat ett lass med jord nere vid båthuset vid bålet.
Detta är absolut inte tillåtet.
Jord ska köras till tippen och likaså trädgårdsavfall.
Det är inte tillåtet att tippa/lägga något vid bålet nu.
Meddela gärna styrelsen om ni har någon information eller fråga på: styrelsen@gessievillastad.se

2018-05-02 //OBS Vi har en ny flaggansvarig anmäld.//Styrelsen
Samfälligheten söker en ny flagg-ansvarig!
Jobbet är att hissa/ta ner flaggan vid Gula Huset på årets allmänna flaggdagar.
Ersättningen är 700:- /år.
Skriv till: styrelsen@gessievillastad.se om du är intresserad av detta.

2018-05-01
Årsmötesprotokoll för 2018 finns nu upplagt här:
http://www.gessievillastad.se/arsmotesprotokoll/

2018-04-26
Samfälligheten har fällt två björkar och det behövs hjälp med att såga upp dessa.
Välkommen att hjälpa till, samling nu på lördag den 28/4 kl 10:00 på gröningen vid de fällda björkarna. Ingmar kommer att styra upp det hela.
Ta med motorsåg. Veden fördelas till de som kommer eller hamnar på bålet.

2018-04-17
Vårens städdag blir söndagen den 13/5. Samling 10:00 vid Gula Huset.
Detta behövs göras denna gången:
http://www.gessievillastad.se/varens-staddag-2018/

2018-01-27
Nytt infoblad finns nu att läsa här:
http://www.gessievillastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Infoblad-1-2018.pdf

Angående snöröjning i området så delar Samfälligheten och tomtägarna på detta.
Varje tomtägare är skyldiga att se till att det går att ta sig fram utanför deras tomtgräns.
Detta gäller även om det inte finns någon trottoar som det ju inte gör här i Villastaden.
Se mer info här på kommunens hemsida:
https://www.vellinge.se/Global/Trafik-infrastruktur/Vintervaghallning/Fastighets-och-villaagare.pdf

Samfälligheten har en snögeneral som ser till att halkbekämpning sker när det behövs.
Vi använder inte salt på våra gator då vi är en trädgårdsstad och salt tar hårt på växtlighet och djuren i området. Halkbekämpning (sandning) kan eventuellt avvaktas med beroende på att om det beräknas bli plusgrader den närmsta tiden.
Kontakta alltid: styrelsen@gessievillastad.se för eventuella frågor.

2018-01-10
God fortsättning på det nya året!

Den 17 januari kl. 19:00 i Gula huset kommer det att hållas en allmän information till alla i Gessie Villastad angående Coyards.
En app som gör det möjligt för grannar att tillsammans hålla sig uppdaterade på vad som händer i området och även få information från polisen direkt om viktiga händelser.
För mer information se www.coyards.se och lappar som har delats ut i alla brevlådor.
Mötet hålls den 17 januari kl. 19:00.