Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via: styrelsen@gessievillastad.se

Styrelsens medlemmar:

Namn Roll
Mathias Niebel Ordförande
Henrik Wällersten Vice ordförande
Jonas Gregor Sekreterare
Patrik Persson Kassör
Robert Hansson Ledamot
David Dudas Suppleant
Pirjo Nilsson Suppleant