Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via: styrelsen@gessievillastad.se

Styrelsens medlemmar:

Namn Roll
Patrik Sparvén Ordförande
Annmari Paulcén Vice ordförande
Janet Pärvi Sekreterare
Johan Dravegård Vice sekreterare
Patrik Persson Kassör
Pirjo Nilsson Suppleant
Tom Kyvsgaard Hansen Suppleant
Annamaria Svensson Suppleant

Vid frågor gällande hemsidan kontakta: annmari.paulcen@gmail.com