Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via: styrelsen@gessievillastad.se

Styrelsens medlemmar:

Namn Roll
Mathias Niebel Ordförande
Henrik Wällersten Vice ordförande
Jonas Gregor Sekreterare
David Dudas Kassör
Michael Nilsson Pauli Ledamot
Robert Hansson Suppleant
Mathias Holmqvist Suppleant
Johan Paulcén Suppleant