Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via: styrelsen@gessievillastad.se

Styrelsens medlemmar:

Namn Roll
Patrik Sparvén Ordförande
Annmari Paulcén Vice ordförande
Janet Pärvi Sekreterare
Johan Dravegård Vice sekreterare
Fredrik Persson Kassör
Fredrik Fäldt Suppleant
Rob Nessler Suppleant
Annamaria Svensson Suppleant

 

Vid frågor gällande hemsidan kontakta: annmari.paulcen@gmail.com