Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via: styrelsen@gessievillastad.se

Styrelsens medlemmar:

Namn Roll
Mathias Niebel Ordförande
Jonas Gregor Vice ordförande
Janet Parmvi Sekreterare
Patrik Persson Kassör
Patrik Sparvén Ledamot
Pirjo Nilsson Suppleant
Tom Kyvsgaard Hansen Suppleant
Annamaria Svensson Suppleant