Gessie Villastad

Välkommen till Gessie Villastads hemsida!

Årsavgiften till Gessie Villastads samfällighetsförening brukar debiteras i maj med sista betalningsdatum i juni.
Nu har tyvärr avierna blivit försenade och skickades ut först den 14 juni.
Vi ber om ursäkt för besväret med detta, avierna bör vara alla tillhanda snart.
Observera att eventuella ändrade ägarförhållanden under året regleras direkt mellan berörda parter; säljare/köpare. Inte med Samfällighetens kassör.
//Styrelsen

Här hittar du information om vad som är på gång samt vem du skall vända dig till med eventuella frågor och funderingar som medlem i Gessie Villastads samfällighetsförening. För att nå styrelsen mailar du till: styrelsen@gessievillastad.se

Tänk på att när du läser i menyerna så finns det information både i första ämnesraden och i själva underrubrikerna.

Tänk på barnen och kör sakta!

Vi har många höga häckar som skymmer i området.
Se den viktiga och varnande filmen här:

Bästa Hälsningar,
Styrelsen