Gessie Villastad

Välkommen till Gessie Villastads hemsida!

Här hittar du information om vad som är på gång samt vem du skall vända dig till med eventuella frågor och funderingar som medlem i Gessie Villastads samfällighetsförening. För att nå styrelsen mailar du till: styrelsen@gessievillastad.se

P.g.a rådande situation med Coronaviruset kan eventuellt årsmötet den 15 april behöva flyttas fram.
Vi följer folkhälso-myndighetens riktlinjer och kommer då meddela detta så snart som möjligt. Årsmötes-handlingar delas ut senast 14 dagar innan mötet.
//Styrelsen

Hej alla boende i Gessie Villastad

Den 15 april är det dags för årsmöte i Gessie Villastad. Därmed är det också dags att stämma av vilka som vill fortsätta med sina uppdrag i styrelsen och vilka som vill avsluta.

I villastaden har vi en fin tradition där medlemmarna själv sköter styrelseuppdragen så att föreningen inte ska behöva betala externt för dessa uppdrag. Om vi ska kunna fortsätta denna tradition är det dock nödvändigt att frivilliga anmäler sig. Styrelsen håller cirka 8 möten per år och de håller på i ungefär 2 timmar.
För detta valår efterfrågas följande:

3 ordinarie – väljs för 2 år av årsstämman
1 revisor – väljs för 1 år av årsstämman
Valberedningen uppmanar alla boende att kontakta en utav oss om ni är intresserade.

Valberedningen:
Jan Svaneby (Rosengången 7)
Mikael H. Persson (Rosengången 6) och
Anette Kyvsgaard (Ringvägen 81 – finns även på Facebook).

Tänk på att när du läser i menyerna så finns det information både i översta ämnesraden och i själva underrubrikerna.

Tänk på barnen och kör sakta!

Vi har många höga häckar som skymmer i området.
Se den viktiga och varnande filmen här:

Bästa Hälsningar,
Styrelsen