Ordningsregler

Vi vill påminna om några enkla förhållningsregler och priser när det gäller nyttjande av föreningshuset.

 • Nycklar hämtas personligen hos uthyrningsansvarig. Vid utlämnandet av nyckeln får den hyrande skriva under ett papper med ordningsreglerna och med sin signatur acceptera att dessa kommer följas.
 • Internet access Gula huset:
  Bredbands uppkoppling finns tillgänglig i Gula huset och anslutnings uppgifter till WiFi nät finns publicerade på anslag i huset. Hyresgästen ansvarar för att Internet förbindelsen som finns tillgänglig för hyresgästen och dess inbjudna gäster inte missbrukas för någon form av illegalt bruk, typ illegal filnedladdning, hackning, bedrägeri, trakasseri eller liknande brott. Om hyresgästen inte godkänner dessa krav ber vi att hyresgästen koppla ur strömmen till mediaomvandlaren för bredbandsutrustningen som finns installerad i det ”mindre rummet”, under perioden som ni hyr Gula huset. Mediaomvandlaren är den vita box som sitter snett nedan för fönstret och strömadaptern till mediaomvandlaren är märkt med texten ”Mediaomvandlare Internet”.
 • Nycklar lämnas endast ut till den som är boende inom ”fyrkanten” Gessie Villastads Samfällighet. Skall lokalen nyttjas av barn och ungdomar, så hålls alltid en vuxen ansvarig för lokalen.
  Personer under 20 år måste ha en vuxens närvaro.
 • Namn, gatuadress och telefonnummer skall anges vid bokningen av lokalen.
 • Egna handdukar till kök och toalett skall medhavas.
 • När lokalen tas i bruk, var god kontrollera att allt finns enligt inventarielistan och att det är oskadat.
 • Saknas något eller har något gått sönder så får hyrande person ersätta detta genom avi från Gessie Villastads samfällighetsförening alternativt kontant vid överlämnade av nycklar.
 • Lokalnyckeln få absolut inte lämnas vidare, utan skall skyndsamt återlämnas till uthyrningsansvarig.
 • Minderåriga (under 20 år) få inte inta alkohol i lokalen eller i dess närhet.
 • Lokalen är ur allergisynpunkt absolut rök och djurfri. Detta gäller i hela byggnaden.
 • Kasta inte fimpar på marken. Fimpa cigaretten i askkoppen som finns utanför lokalen.
 • Det skall naturligtvis tilläggas att den som hyr lokalen skall se till att gästerna uppträder korrekt på området. Detta innebär att överdriven onykterhet, slagsmål, extremt hög musik eller nedskräpning utanför lokalerna eller annat störande uppträdande på området ej under några omständigheter tolereras.
 • Dämpa stereon när du öppnar och vädrar.
  Visa hänsyn till boende i området.
  Tider för fest på helger gäller att fönster och dörrar är stängda kl 01:00 och festen skall avslutas senast kl. 02:00.

  För vardagar gäller att fönster och dörrar är stängda kl 23:00 och festen slut kl. 24:00.
 • Endast värmeljus får användas i lokalen. Se till att de släcks när lokalen lämnas.
 • Klubbhuset skall återställas i samma skick som då ni tillträdde (rent och snyggt) senast kl. 12.00 dagen efter. Du ansvarar själv för att sopor förs bort om tunnan vid huset är full.
 • Detta avsynas gemensamt med uthyrningsansvarig.