Nyheter 2020

Maj:
Midsommarfirandet i Gessie Villastad är tyvärr inställt.
Det kommer inte att anordnas något som helst firande på gröningen 2020 efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi hoppas på återseende 2021!

April:

Obs, tyvärr finns det ett hål i trädäcket vid Gula Huset.
Säg till alla att vara försiktiga där, finns kanske barn som leker där.
Kommer att lagas så snart som möjligt.
//Styrelsen

Mars:

Hej alla boende i Gessie Villastad

Den 15 april är det dags för årsmöte i Gessie Villastad. Därmed är det också dags att stämma av vilka som vill fortsätta med sina uppdrag i styrelsen och vilka som vill avsluta.

I villastaden har vi en fin tradition där medlemmarna själv sköter styrelseuppdragen så att föreningen inte ska behöva betala externt för dessa uppdrag. Om vi ska kunna fortsätta denna tradition är det dock nödvändigt att frivilliga anmäler sig. Styrelsen håller cirka 8 möten per år och de håller på i ungefär 2 timmar.

För detta valår efterfrågas följande:

3 ordinarie – väljs för 2 år av årsstämman
1 revisor – väljs för 1 år av årsstämman

Valberedningen uppmanar alla boende att kontakta en utav oss om ni är intresserade.

Valberedningen:
Jan Svaneby (Rosengången 7)
Mikael H. Persson (Rosengången 6) och
Anette Kyvsgaard (Ringvägen 81 – finns även på Facebook).